Podróż przez Chiny

Słowniczek podróżnika – część pierwsza “Podstawy”

Operator Bloga
2 lipca 2014
   |      |      |      |   

 Kochani! Rozpoczynamy cykl chińskich zwrotów, które mogą okazać się przydatne podczas wakacyjnych wojaży. Dla ułatwienia, oprócz chińskich znaków,  podajemy również oficjalną transkrypcję oraz wymowę fonetyczną. Dziś kilka podstawowych zwrotów, w tym “Nie chcę tego kupić” , który pomoże Wam podczas zakupów. Powodzenia w nauce! Jak Wam poszło? Czekamy na Wasze opinie.

Dzień dobry 你好 Nǐ hǎo /nihao/

Do widzenia 再见 zàijiàn  /dzaidzien/

Przepraszam 对不起 Duìbuqǐ /dłejbuci/

Dziękuję 谢谢 Xièxiè /śjeśje/

Jak się masz? 你今天怎么样?Nǐ jīntiān zěnmeyàng? /Ni dzintien dzenmejang?/

Dobrze 很好 Hěnhǎo /henhao/

Tak sobie 还行 háixíng /haising/

Źle 不怎么样 bùzěnmeyàng /budzenmejang/

Tak 对 duì /dłej/

Nie 不 bù  /bu/

Dziękuję, ale nie 我不想。 Wǒ bù xiǎng /Ło bu siang/

Jaka szkoda! 很可惜! Hěn kěxī /Hen khesi/

Zgoda 好 Hǎo /hao/

Przepraszam, gdzie jest…?  对不起,请问。。。在哪儿? Duìbuqǐ,  qǐngwèn … zài nǎr? /Dłejbuci, cinłen … dzai nar?

 Toaleta 厕所 cèsuǒ /cesuo/

bufet 餐厅 cāntīng /canting/

 bank 银行 yínháng /inhang/

 sklep spożywczy 商店 shāngdiàn /szangdien/

 komisariat policji 派出所 pàichūsuǒ /paiczusuo/

 konsulat 领事馆  lǐngshìguǎn /lingszyguan/

 dworzec 火车站 huǒchēzhàn /huoczedżan/

 wyjście 出口 chūkǒu /czukoł/

 Chciałabym… (zmienić pieniądze/skorzystać z Internetu) 我想。。。换钱 / 上网。 Wǒ xiǎng … huànqián/shàngwǎng /Ło siang… huancien/ szangwang.

 Ile kosztuje 1 godzina korzystania z Internetu? 上网一个小时多少钱? Shàngwǎng yīgè xiǎoshí duōshǎo qián? /Szangwang ige siaoszy dło szao qien?/

 Ile to kosztuje? 这个东西多少钱? Zhège dōngxi duōshǎo qián? /Dżeige dunsi dłoszao qien?/

 Nie chcę tego kupić 不想买。 Bù xiǎng mài /Bu siang maj/

Dodaj komentarz