Podróż przez Chiny

Rola roli

Operator Bloga
7 maja 2015
   |      |      |   

rola roli

Rolnictwo to zajęcie, którym zajmuje się zdecydowana większość społeczeństwa chińskiego. Chiny są największym producentem ryżu, tytoniu oraz bawełny na świecie. Zdecydowaną część w strukturze rolnictwa, zajmują rośliny żywieniowe, wynoszą one aż 90%. Obok ryżu najczęściej jest to pszenica, kukurydza i soja. W produkcji hodowlanej największe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej oraz bydła i drobiu. W całych Chinach jest dobrze rozwinięta hodowla jedwabników. Szybki rozwój chińskiego rolnictwa zapoczątkowany został po reformie wsi w 1978 roku. W ciągu przeszło 20 lat utrzymując własność kolektywną chińska reforma wiejska odpowiadając potrzebom rynkowym śmiało przełamała przeszkodę tradycyjnego systemu i znalazła nową formę realizacji gospodarki uspołecznionej w warunkach gospodarki rynkowej. Reforma przyniosła rolnikom prawdziwe korzyści, wyzwoliła i rozwijała wiejską siłę wytwórczą, sprzyjała szybkiemu wzrostowi produkcji rolnej a zwłaszcza produkcji zbóż i nieustannemu polepszaniu struktury rolnictwa. 

Dodaj komentarz