Podróż przez Chiny

Czasem słońce, czasem deszcz…

Operator Bloga
8 sierpnia 2013
   |      |   

Chiny cechują się wyraźnym klimatem kontynentalnym monsunowym, charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem. Większość rejonów Chin znajduje się w północnej strefie umiarkowanej, podczas gdy rejony południowej części kraju znajdują się w strefie zwrotnikowej lub podzwrotnikowej, a rejony północne w strefie polarnej.

Przeważająca część obszaru Chin leży w północnej strefie temperatur, cechującej się gorącym klimatem i wyraźnym rozgraniczeniem pomiędzy porami roku. Zimą wiatry wiejące z rejonów wysuniętych daleko na północ sprawiają, że północne obszary Chin są zimne i suche, podczas gdy monsuny z obszarów wschodnich i południowych przynoszą ciepło i wilgoć.

Klimat różni się również w poszczególnych regionach, ze względu na rozległy obszar i zróżnicowane ukształtowanie terenu.

W północnych Chinach lato jest upalne i krótkie, a zima długa i zimna. W południowych Chinach lato jest długie, wilgotne i gorące a zima krótka i ciepła, z temperaturami rzadko sięgającymi poniżej zera stopni Celsjusza. W środkowych Chinach (dolina wzdłuż rzeki Jangcy) podział pomiędzy porami roku jest wyraźny- lato jest długie, gorące i wilgotne, podczas gdy zima krótka i mroźna.

W północno-zachodnich Chinach, tj. w regionach takich jak Xinjiang i Mongolia Wewnętrzna, lato jest suche i upalne, a zima bardzo mroźna. Na Wyżynie Tybetańskiej (około 4000 metrów nad poziomem morza) w południowo-zachodnich Chinach zima jest wyjątkowo mroźna, a lato krótkie i umiarkowanie ciepłe, z niewielką ilością opadów atmosferycznych i dużymi dobowymi różnicami temperatur.

 

Klimat

Operator Bloga
9 maja 2013
   |      |   

Chiny cechują się wyraźnym klimatem kontynentalnym monsunowym, charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem. Większość rejonów Chin znajduje się w północnej strefie umiarkowanej, podczas gdy rejony południowej części kraju znajdują się w strefie zwrotnikowej lub podzwrotnikowej, a rejony północne w strefie polarnej. Przeważająca część obszaru Chin leży w północnej strefie temperatur, cechującej się gorącym klimatem i wyraźnym rozgraniczeniem pomiędzy porami roku.


Zimą wiatry wiejące z rejonów wysuniętych daleko na północ sprawiają, że północne obszary Chin są zimne i suche, podczas gdy monsuny z obszarów wschodnich i południowych przynoszą ciepło i wilgoć. 
Klimat różni się również w poszczególnych regionach, ze względu na rozległy obszar i zróżnicowane ukształtowanie terenu. W północnych Chinach lato jest upalne i krótkie, a zima długa i zimna. W południowych Chinach lato jest długie, wilgotne i gorące, a zima krótka i ciepła, z temperaturami rzadko sięgającymi poniżej zera stopni Celsjusza. W środkowych Chinach (dolina wzdłuż rzeki Jangcy) podział pomiędzy porami roku jest wyraźny – lato jest długie, gorące i wilgotne, podczas gdy zima krótka i mroźna. W północno-zachodnich Chinach, tj. w regionach takich jak Xinjiang i Mongolia Wewnętrzna, lato jest suche i upalne, a zima bardzo mroźna. Na Wyżynie Tybetańskiej (około 4000 metrów nad poziomem morza) w południowo-zachodnich Chinach zima jest wyjątkowo mroźna, a lato krótkie i umiarkowanie ciepłe, z niewielką ilością opadów atmosferycznych i dużymi dobowymi różnicami temperatur.

STREFY KLIMATYCZNE
W Chinach, ze względu na ich rozległe terytorium, znaleźć można różne typy klimatu.
Strefy temperatur z południa na północ przedstawiają się w następującym porządku:strefa zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana ciepła, umiarkowana zimna i strefa polarna. Istnieje również strefa klimatyczna przebiegająca z północy na południe w rejonie Wyżyny Tybetańskiej w południowo-zachodnich Chinach. 


W związku z ulokowaniem we wschodniej Azji nad brzegiem Pacyfiku, w Chinach panuje wyraźny klimat monsunowy. Prócz tego, w Chinach istnieją inne typy klimatu, takie jak: klimat wysokogórski, klimat wyżynny, klimat pustynny, klimat leśny oraz klimat kotlin, co jest wynikiem skomplikowanego ukształtowania terenu oraz dużych różnic wysokości nad poziomem morza.