Podróż przez Chiny

Chiny inwestują w rolnictwo…

Operator Bloga
16 lipca 2015
   |      |      |      |      |   

Chiny inwestują w rolnictwo

Chińskie przedsiębiorstwo wydzierżawiło od Rosji 115 tysięcy hektarów ziemi na wschodzie Syberii. Za dzierżawę na okres 49 lat Chińczycy zapłacą blisko 100 milionów złotych. Huae Sinban planuje rozpocząć w Rosji różnorodną działalność, od uprawy zbóż, rzepaku, pasz dla zwierząt i ziół, po hodowlę drobiu, produkcję mięsa i nabiału. Produkcja ma trafiać jednocześnie na rynki w Chinach i Rosji.  W maju tego roku Rosja i Chiny porozumiały się w sprawie utworzenia wspólnego funduszu inwestycyjnego, o wartości 2 miliardów dolarów, przeznaczonego na rozwój rolnictwa w obu państwach oraz stworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy terenami rolniczymi po obu stronach granicy. Chińczycy w ostatnich latach intensywnie inwestują w produkcję żywności w innych krajach, starając się zaspokoić popyt bogacącego się chińskiego społeczeństwa. Poważnym problemem w Chinach jest również zanieczyszczenie ziemi, wody i powietrza, które negatywnie wpływa na jakość żywności. 

Rola roli

Operator Bloga
7 maja 2015
   |      |      |   

rola roli

Rolnictwo to zajęcie, którym zajmuje się zdecydowana większość społeczeństwa chińskiego. Chiny są największym producentem ryżu, tytoniu oraz bawełny na świecie. Zdecydowaną część w strukturze rolnictwa, zajmują rośliny żywieniowe, wynoszą one aż 90%. Obok ryżu najczęściej jest to pszenica, kukurydza i soja. W produkcji hodowlanej największe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej oraz bydła i drobiu. W całych Chinach jest dobrze rozwinięta hodowla jedwabników. Szybki rozwój chińskiego rolnictwa zapoczątkowany został po reformie wsi w 1978 roku. W ciągu przeszło 20 lat utrzymując własność kolektywną chińska reforma wiejska odpowiadając potrzebom rynkowym śmiało przełamała przeszkodę tradycyjnego systemu i znalazła nową formę realizacji gospodarki uspołecznionej w warunkach gospodarki rynkowej. Reforma przyniosła rolnikom prawdziwe korzyści, wyzwoliła i rozwijała wiejską siłę wytwórczą, sprzyjała szybkiemu wzrostowi produkcji rolnej a zwłaszcza produkcji zbóż i nieustannemu polepszaniu struktury rolnictwa.