Podróż przez Chiny

Słowniczek podróżnika – część trzecia “U lekarza”

Operator Bloga
8 lipca 2014
   |      |      |      |   

Dobrze wiemy, że nikt nie lubi chodzić do lekarza. Jeszcze lepiej wiemy, że nikt nie lubi chodzić do lekarza podczas wakacji. Ale czasami tak bywa, że pomoc lekarska jest niezbędna. Dlatego poniżej podajemy kilka zwrotów, dzięki którym łatwiej będzie Wam się porozumieć z przedstawicielem chińskiej służby zdrowia.

Panie doktorze … (zwrot) 大夫 Dàfū /dajfu/

 

Boli mnie … 我 Wǒ /Ło/

 • głowa  头疼 tóuténg /toł teng/
 • brzuch  肚子难受。dùzi nánshòu /dudzi nanszoł/
 • ząb  牙疼。yá téng /ya teng/
 • ucho  耳朵疼。ěrduǒ téng /erdło teng/
 • gardło  嗓子疼。sǎngzi téng /sangdzi teng/
 • tutaj 这里有疼。zhè li yǒu téng /dżeli joł teng/

 

Mam …  我 Wǒ /Ło/

 • gorączkę 有热。yǒu rè. /joł że/
 • wysypkę  有皮疹。yǒu pízhěn. /joł pidżen/
 • biegunkę 拉肚子。lādùzi. /la dudzi/
 • mdłości  作呕。zuò’ǒu. /dzło oł/
 • katar  鼻流涕。bí liú tì. /bi lioł ti/
 • kaszel  有咳嗽。yǒu késòu. /joł khesoł/

Gdzie jest apteka? 药店在哪儿?Yàodiàn zài nǎ’er ?/Jaodien dzai nar?/

Słowniczek podróżnika – część druga “W sklepie”

Operator Bloga
4 lipca 2014
   |      |      |      |      |      |   

Choć dziś zaczyna się weekend, a dodatkowo wakacje w pełni i pewnie nikomu w głowie nauka, podajemy kolejne przydatne zwroty. Zerknijcie koniecznie, jeśli planujecie zakupy na chińskim bazarze lub w sklepie.

Poproszę… 我要 Wǒ yào /Ło jao/

mały rozmiar 小号。xiǎo hào /siaohao/

średni rozmiar 中号。zhōng hào /dżunghao/

duży rozmiar  大号。dà hào /dahao/

tą rzecz 这个东西 zhège dōngxī /dżeige dunsi/

 

Czy można przymierzyć? 可以试穿吗?Kěyǐ shìchuān ma? /Khei szyczłan ma?/

Czy można spróbować? 可以品尝吗?Kěyǐ pǐncháng ma? /Khei pinczang ma?/

 

To jest: 这个东西 Zhège dōngxī /Dżeige dunsi/

za małe  太小。tài xiǎo /tai siao/

za duże 太大。tài dà /tai da/

 

To jest za drogie 这个东西太贵。Zhège dōngxī tài guì /Dżeige dunxi tai głej/

Można taniej? 可以便宜一点儿吗?Kěyǐ piányí yīdiǎr ma? /Khei pjeni idjer ma?/

Nie mam tyle pieniędzy  我没有那么多钱。Wǒ méiyǒu nàme duō qián /Ło mej joł name dło cien/

 

Ile to kosztuje? 这个东西多少钱?Zhège dōngxī duōshǎo qián? /Dżeige dunxi dłoszao cien?/

Ile płacę? 一共有多少钱?Yīgòng yǒu duōshǎo qián? /Igun joł dłoszao cien?/

Czy można płacić kartą? 可以刷卡吗?Kěyǐ shuākǎ ma? /Khei szła kha ma?/

 

Chciałabym kupić... 我想买 Wǒ xiǎng mǎi /Ło siang mai/

coś z jedwabiu 丝绸的东西。sīchóu de dōngxī /syczoł de dunxi/

wachlarz  一把扇子。yībǎ shànzi /iba szandzy/

herbatę 一些茶叶。yīxiē cháyè  /iśje czaje/

kubek 一个茶杯。yīgè chábēi/ige czabej/

pałeczki 一把筷子。yībǎ kuàizi /iba kłajdzy/

wódkę 一瓶白酒。yīpíng báijiǔ /iping bajdzioł/

piwo 一瓶啤酒。yīpíng píjiǔ /iping pidzioł/

wino 一瓶葡萄酒。yīpíng pútáojiǔ /iping putaodzioł/

latawiec 一个风筝。yīgè fēngzhēng/ige fengdżeng/

perły一些珍珠。yīxiē zhēnzhū /iśje dżendżu/

 

Nie chcę tego kupować  我不想买这个东西。/Wǒ bùxiǎng mǎi zhège dōngxī /Ło bu siang maj dżeige dunsi/

Słowniczek podróżnika – część pierwsza “Podstawy”

Operator Bloga
2 lipca 2014
   |      |      |      |   

 Kochani! Rozpoczynamy cykl chińskich zwrotów, które mogą okazać się przydatne podczas wakacyjnych wojaży. Dla ułatwienia, oprócz chińskich znaków,  podajemy również oficjalną transkrypcję oraz wymowę fonetyczną. Dziś kilka podstawowych zwrotów, w tym “Nie chcę tego kupić” , który pomoże Wam podczas zakupów. Powodzenia w nauce! Jak Wam poszło? Czekamy na Wasze opinie.

Dzień dobry 你好 Nǐ hǎo /nihao/

Do widzenia 再见 zàijiàn  /dzaidzien/

Przepraszam 对不起 Duìbuqǐ /dłejbuci/

Dziękuję 谢谢 Xièxiè /śjeśje/

Jak się masz? 你今天怎么样?Nǐ jīntiān zěnmeyàng? /Ni dzintien dzenmejang?/

Dobrze 很好 Hěnhǎo /henhao/

Tak sobie 还行 háixíng /haising/

Źle 不怎么样 bùzěnmeyàng /budzenmejang/

Tak 对 duì /dłej/

Nie 不 bù  /bu/

Dziękuję, ale nie 我不想。 Wǒ bù xiǎng /Ło bu siang/

Jaka szkoda! 很可惜! Hěn kěxī /Hen khesi/

Zgoda 好 Hǎo /hao/

Przepraszam, gdzie jest…?  对不起,请问。。。在哪儿? Duìbuqǐ,  qǐngwèn … zài nǎr? /Dłejbuci, cinłen … dzai nar?

 Toaleta 厕所 cèsuǒ /cesuo/

bufet 餐厅 cāntīng /canting/

 bank 银行 yínháng /inhang/

 sklep spożywczy 商店 shāngdiàn /szangdien/

 komisariat policji 派出所 pàichūsuǒ /paiczusuo/

 konsulat 领事馆  lǐngshìguǎn /lingszyguan/

 dworzec 火车站 huǒchēzhàn /huoczedżan/

 wyjście 出口 chūkǒu /czukoł/

 Chciałabym… (zmienić pieniądze/skorzystać z Internetu) 我想。。。换钱 / 上网。 Wǒ xiǎng … huànqián/shàngwǎng /Ło siang… huancien/ szangwang.

 Ile kosztuje 1 godzina korzystania z Internetu? 上网一个小时多少钱? Shàngwǎng yīgè xiǎoshí duōshǎo qián? /Szangwang ige siaoszy dło szao qien?/

 Ile to kosztuje? 这个东西多少钱? Zhège dōngxi duōshǎo qián? /Dżeige dunsi dłoszao qien?/

 Nie chcę tego kupić 不想买。 Bù xiǎng mài /Bu siang maj/