Podróż przez Chiny

Słowniczek podróżnika – część druga “W sklepie”

Operator Bloga
4 lipca 2014
   |      |      |      |      |      |   

Choć dziś zaczyna się weekend, a dodatkowo wakacje w pełni i pewnie nikomu w głowie nauka, podajemy kolejne przydatne zwroty. Zerknijcie koniecznie, jeśli planujecie zakupy na chińskim bazarze lub w sklepie.

Poproszę… 我要 Wǒ yào /Ło jao/

mały rozmiar 小号。xiǎo hào /siaohao/

średni rozmiar 中号。zhōng hào /dżunghao/

duży rozmiar  大号。dà hào /dahao/

tą rzecz 这个东西 zhège dōngxī /dżeige dunsi/

 

Czy można przymierzyć? 可以试穿吗?Kěyǐ shìchuān ma? /Khei szyczłan ma?/

Czy można spróbować? 可以品尝吗?Kěyǐ pǐncháng ma? /Khei pinczang ma?/

 

To jest: 这个东西 Zhège dōngxī /Dżeige dunsi/

za małe  太小。tài xiǎo /tai siao/

za duże 太大。tài dà /tai da/

 

To jest za drogie 这个东西太贵。Zhège dōngxī tài guì /Dżeige dunxi tai głej/

Można taniej? 可以便宜一点儿吗?Kěyǐ piányí yīdiǎr ma? /Khei pjeni idjer ma?/

Nie mam tyle pieniędzy  我没有那么多钱。Wǒ méiyǒu nàme duō qián /Ło mej joł name dło cien/

 

Ile to kosztuje? 这个东西多少钱?Zhège dōngxī duōshǎo qián? /Dżeige dunxi dłoszao cien?/

Ile płacę? 一共有多少钱?Yīgòng yǒu duōshǎo qián? /Igun joł dłoszao cien?/

Czy można płacić kartą? 可以刷卡吗?Kěyǐ shuākǎ ma? /Khei szła kha ma?/

 

Chciałabym kupić... 我想买 Wǒ xiǎng mǎi /Ło siang mai/

coś z jedwabiu 丝绸的东西。sīchóu de dōngxī /syczoł de dunxi/

wachlarz  一把扇子。yībǎ shànzi /iba szandzy/

herbatę 一些茶叶。yīxiē cháyè  /iśje czaje/

kubek 一个茶杯。yīgè chábēi/ige czabej/

pałeczki 一把筷子。yībǎ kuàizi /iba kłajdzy/

wódkę 一瓶白酒。yīpíng báijiǔ /iping bajdzioł/

piwo 一瓶啤酒。yīpíng píjiǔ /iping pidzioł/

wino 一瓶葡萄酒。yīpíng pútáojiǔ /iping putaodzioł/

latawiec 一个风筝。yīgè fēngzhēng/ige fengdżeng/

perły一些珍珠。yīxiē zhēnzhū /iśje dżendżu/

 

Nie chcę tego kupować  我不想买这个东西。/Wǒ bùxiǎng mǎi zhège dōngxī /Ło bu siang maj dżeige dunsi/

Słowniczek podróżnika – część pierwsza “Podstawy”

Operator Bloga
2 lipca 2014
   |      |      |      |   

 Kochani! Rozpoczynamy cykl chińskich zwrotów, które mogą okazać się przydatne podczas wakacyjnych wojaży. Dla ułatwienia, oprócz chińskich znaków,  podajemy również oficjalną transkrypcję oraz wymowę fonetyczną. Dziś kilka podstawowych zwrotów, w tym “Nie chcę tego kupić” , który pomoże Wam podczas zakupów. Powodzenia w nauce! Jak Wam poszło? Czekamy na Wasze opinie.

Dzień dobry 你好 Nǐ hǎo /nihao/

Do widzenia 再见 zàijiàn  /dzaidzien/

Przepraszam 对不起 Duìbuqǐ /dłejbuci/

Dziękuję 谢谢 Xièxiè /śjeśje/

Jak się masz? 你今天怎么样?Nǐ jīntiān zěnmeyàng? /Ni dzintien dzenmejang?/

Dobrze 很好 Hěnhǎo /henhao/

Tak sobie 还行 háixíng /haising/

Źle 不怎么样 bùzěnmeyàng /budzenmejang/

Tak 对 duì /dłej/

Nie 不 bù  /bu/

Dziękuję, ale nie 我不想。 Wǒ bù xiǎng /Ło bu siang/

Jaka szkoda! 很可惜! Hěn kěxī /Hen khesi/

Zgoda 好 Hǎo /hao/

Przepraszam, gdzie jest…?  对不起,请问。。。在哪儿? Duìbuqǐ,  qǐngwèn … zài nǎr? /Dłejbuci, cinłen … dzai nar?

 Toaleta 厕所 cèsuǒ /cesuo/

bufet 餐厅 cāntīng /canting/

 bank 银行 yínháng /inhang/

 sklep spożywczy 商店 shāngdiàn /szangdien/

 komisariat policji 派出所 pàichūsuǒ /paiczusuo/

 konsulat 领事馆  lǐngshìguǎn /lingszyguan/

 dworzec 火车站 huǒchēzhàn /huoczedżan/

 wyjście 出口 chūkǒu /czukoł/

 Chciałabym… (zmienić pieniądze/skorzystać z Internetu) 我想。。。换钱 / 上网。 Wǒ xiǎng … huànqián/shàngwǎng /Ło siang… huancien/ szangwang.

 Ile kosztuje 1 godzina korzystania z Internetu? 上网一个小时多少钱? Shàngwǎng yīgè xiǎoshí duōshǎo qián? /Szangwang ige siaoszy dło szao qien?/

 Ile to kosztuje? 这个东西多少钱? Zhège dōngxi duōshǎo qián? /Dżeige dunsi dłoszao qien?/

 Nie chcę tego kupić 不想买。 Bù xiǎng mài /Bu siang maj/